2007/Jan/26

ข้อแนะนำในการศึกษาแนวตอบการสอบประมวลความรู้

(นำมาฝากโดย ชาญชัย ภิรมจิตร์)

1. เอกสารทั้งหมดในแผ่น ซีดี มีทั้งหมด 502 เรื่อง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อสอบประมวลความรู้ (อย่าเพิ่งท้อว่ามีจำนวนมากนะครับ เรามีวิธีทำให้เอกสารทั้งหมดถูกมองว่ามีจำนวนน้อยกว่านี้ได้ ดูรายละเอียด ข้อ 5)

2. เอกสารทั้งหมด ควรได้รับการ printออกมาตามจำนวนที่เหมาะสม (ตามความพอใจ)

3. แนะนำให้ print ออกมาให้มากพอสมควรนะครับ เพื่อประโยชน์ในโอกาสข้างหน้า

4. จากเอกสารที่ print ออกมา ไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาอ่านไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการวางระบบในการอ่าน เพราะจะทำให้เราสับสน ไม่สามารถจับประเด็นและปะติดปะต่อแนวคิดในแต่ละเรื่องที่อ่านได้

5. จากเอกสารที่ print ออกมา จะสังเกตได้ว่า มีข้อมูลที่สามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ โดยสังเกตุที่หัวกระดาษด้านบนว่า เป็นการศึกษาในกลุ่มใด เช่น วิถีใหม่ด้านการกำจัดขยะ , วิถีใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน , วิถีใหม่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

6. จากเอกสารที่ print ออกมา ให้แยกหมวดหมู่ของเอกสารออกเป็นแต่ละด้าน ในส่วนของผม จากการที่ print ออกมาประมาณ 200 เรื่อง ปรากฏว่า สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ จำนวน 18 ด้าน ตัวอย่างดัง ข้อ 5

7. เมื่อแยกหมวดหมู่แล้ว ขอให้อ่านเอกสารทีละด้าน เพื่อจะได้ปะติดปะต่อแนวคิดหรือ พาราดิกุ้ม (อ.โกวิทย์) ของแต่ละด้านว่า มีกระบวนการอย่างไร

8. หลังจากได้แนวคิดของแต่ละด้านแล้ว อาจจะสรุปแนวทางในการทำข้อสอบประมวลความรู้ แต่ละด้าน ตามแนวทางที่อาจารย์ไพศาลและคณะได้ให้คำแนะนำ

ข้อแนะนำในการเตรียมตัวสอบ (ความเห็นส่วนตัวนะครับ)

1. การสอบในครั้งนี้ ผมเห็นว่า เป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน(รศ.721) ซึ่งพวกเราได้รับการประสิทธิประสาทวิชาจาก ผศ.ดร.วิยุทธ์ จำรัสพันธ์ , รศ. ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์ , ผศ. ดร. สุพจน์ บุญวิเศษ ดังนั้น เอกสารทั้งหมดของวิชานี้ ควรได้รับการศึกษาและคัดลอกเพื่อเตรียมการไว้สำหรับการสอบ

2. จากแนวทางในการสอบ เห็นได้ว่า เป็นแนวทางการศึกษาเชิงวิเคราะห์ (กระบวนการนโยบาย : หลักการและการประยุกต์ สุรนาท ขมะณะรงค์ , 2548, น.14) เนื่องจากเป็นการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด หรือแนวทางที่ดีกว่าในการกำหนดเป็นนโยบาย

3. จากข้อ 1 และข้อ 2 เราควรหาข้อมูลและเตรียมตัวแบบทฤษฎีที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น ตัวแบบทฤษฎีระบบ (อ้างแล้ว น.19) , ตัวแบบทฤษฎีกลุ่ม (น.28) , ตัวแบบการตัดสินใจตามหลักเหตุผล (น.32) และทฤษฎีอื่น ๆ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่คิดว่าจะได้ใช้หรือคาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง (โดยทำการพิมพ์เป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียกข้อมูลมาตัดต่อพันธุกรรมอีกครั้งในการพิมพ์คำตอบตอนบ่าย )

4. เตรียมการพิมพ์โครงสร้างในการตอบแนวสอบ ( ตลอดจนหาข้อมูลที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ในการตอบแนวสอบ โดยทำการพิมพ์เป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียกข้อมูลมาตัดต่อพันธุกรรมอีกครั้ง ) เพื่อจะได้ใช้เวลาในการพิมพ์คำตอบให้น้อยลง นั่นหมายถึง เราจะได้มีเวลาในการปรึกษาหารือกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้พวกเราสามารถตอบข้อสอบให้ออกมาได้ดีและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อจุดหมายปลายทางของวิชานี้ คือB ขึ้นไป

จากข้อมูลที่เสนอมาทั้งหมด คงจะทำให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ มั่นใจมากขึ้นนะครับว่า การสอบประมวลความรู้คราวนี้ ไม่น่าจะยากเกินกว่าที่พวกเราทั้งหมดจะฝ่าฟันไปได้ การสอบคราวนี้จะเป็นบททดสอบและพิสูจน์ความสามัคคีของพวกเราอีกครั้ง ที่จะต้องช่วยกันเอาชนะปัญหา / อุปสรรคและผ่านไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราไฝ่ฝันให้ได้และทั้งหมดทุกคน........เย้

เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้ง ฤาจะมุ่งมาศึกษา
เพียงเพื่อปริญญา เอาตัวรอดกระนั้นฤา
แท้ควรเจ้าจงคิด จงตั้งจิตและยึดถือ
รับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่าเรียน....


edit @ 2007/01/28 19:17:26
edit @ 2007/01/28 19:17:50

Comment

Comment:

Tweet


#16 by (125.27.192.213) At 2010-06-28 14:04,
#15 by (119.42.78.190) At 2010-05-14 15:56,
#14 by (118.172.154.81) At 2010-04-12 12:41,
dddddd
#13 by (117.47.13.114) At 2009-11-14 22:48,
#12 by (117.47.13.114) At 2009-11-14 22:48,
#11 by (113.53.54.188) At 2009-07-22 14:52,
#10 by (117.47.196.30) At 2009-02-17 20:39,
#9 by (125.26.117.31) At 2009-02-11 13:33,
#8 by (203.113.18.7) At 2008-12-26 12:17,
#7 by (118.172.229.74) At 2008-08-17 15:42,
#6 by วิยุทธ์ (125.24.154.41) At 2007-03-03 13:46,
#4 by (125.24.136.13) At 2007-03-02 08:55,
#5 by (125.24.136.13) At 2007-03-02 08:55,
#3 by (203.146.63.182) At 2007-02-26 21:49,
#2 by (203.150.150.175) At 2007-02-13 12:45,
#1 by (203.113.18.54) At 2007-02-07 14:43,